Privacyverklaring

  1. Stichting ConTel vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
  2. Stichting ConTel gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
    • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
    • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
    • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument.

Als u mailt met de stichting wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor correspondentie die te maken heeft met uw vraag of de voortgang van de stichting.