Telecomproviders hebben All-in-abonnementhouders massaal gedupeerd.

Meld u hier aan

Miljoenen all-in-abonnementen zijn verkocht aan consumenten. Telecomproviders deden het voorkomen alsof de bijgeleverde telefoon gratis was. Dit is echter niet het geval geweest; telefoonmaatschappijen hebben massaal op onrechtmatige wijze kredieten verstrekt aan  consumenten. Consumenten waren hier niet van op de hoogte, dit is verboden.

 De Hoge Raad oftewel de hoogste rechter heeft geoordeeld dat deze contracten hierdoor
vernietigbaar zijn. ConTel roept de telefoonmaatschappijen ter verantwoording en eist dat alle gedupeerde consumenten gecompenseerd worden.

 

Wat is ConTel?

Stichting Consument & Telecomsector (ConTel) is ontstaan vanwege de constatering dat de telefoongebruiker in Nederland behoefte heeft aan collectieve belangenbehartiging en een transparante telecombranche. ConTel biedt  als belangenorganisatie collectieve rechtsbescherming aan gedupeerde mobiele abonnementhouders.

.

Inmiddels heeft de stichting inmiddels haar eerste doelstelling behaald, namelijk een transparante telefoonmarkt. Minister Dijsselbloem van Financiën moest aan het begin dit jaar een besluit nemen of de telecom gedragscode, waarin stond dat Telecomproviders buiten toezicht van wettelijke financiële regelgeving konden blijven. ConTel heeft verschillende keren contact gehad met het Ministerie van Financiën en de verschillende telecomproviders duidelijk gemaakt dat een convenant niet in het belang van de consument is.

http://www.ad.nl/digitaal/megaclaim-providers-om-gratis-mobiele-telefoon~a7f5d65f/

Mede dankzij de verrichtingen van ConTel heeft Minister Dijsselbloem tegen de verwachtingen in de gedragscode April j.l. afgekeurd. Vanaf nu moet het in Nederland dus altijd duidelijk zijn wat een abonnementhouder exact betaalt voor een toestel en abonnement. Ook moet het duidelijk zijn aan wat voor lening je gebonden bent wanneer je een telefoon meekrijgt en welke financiële consequenties dat heeft.

http://nos.nl/artikel/2098924-geen-akkoord-tussen-providers-en-dijsselbloem-over-nieuwe-gedragscode.html

ConTel is momenteel in gesprek met verschillende partijen en richt zich momenteel op het realiseren van de tweede doelstelling, namelijk het compenseren van gedupeerde abonnementhouders voor alle geleden schade.

Welk all-in-abbonement heeft u afgesloten?

Wat is het probleem?

Miljoenen telefoongebruikers zijn benadeeld door telecomproviders vanwege het afsluiten van abonnementen in combinatie met een “gratis telefoon”.

In 2014 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat abonnementen met een “gratis toestel” in principe vernietigbaar zijn, omdat de abonnementhouder wel degelijk betaalt voor het toestel. De toestelwaarde is namelijk verwerkt in de abonnementsprijs, waardoor het voor de consument onduidelijk is wat er betaald dient te worden voor het toestel. De telefoon is een koop op afbetaling, waardoor de regels van de WFT (Wet Financiële Toezicht) van toepassing zijn en de AFM (Autoriteit Financiële markt) toezicht houdt. De telecomsector heeft deze regels jarenlang ontweken en dagelijks kredieten verstrekt zonder dat de abonnementhouders zich daar bewust van waren.

Desondanks leggen de telecomproviders het duidelijke oordeel van de Hoge Raad naast zich neer. Ze bieden nog steeds abonnementen met een gratis toestel aan, zonder de wettelijk verplichte bescherming voor de consumenten.

Voorbeeld

Karel sluit een twee jarig abonnement af voor €50,- per maand en krijgt daarbij een “gratis” Iphone 5S.

Karel heeft twee jaar lang maandelijks de toestelwaarde van zijn “gratis” Iphone 5s betaald. Karel heeft een AfzetAbbo.

Minister Dijsselbloem heeft de telecomsector eerder dit jaar uitgenodigd een gedragscode op te stellen, waardoor ze in de toekomst buiten de reikwijdte van de WFT en AFM zouden kunnen vallen. Stichting ConTel onderneemt actie en opent daarom een meldpunt voor gedupeerde abonnementhouders met een “AfzetAbbo”. ConTel zal namens de deelnemers in gesprek gaan met de telecomproviders en verzoeken om compensatie voor gedupeerden en een transparante markt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Visie

Transparante telefoonmarkt creëren voor consumenten en alle andere belanghebbenden.

Wat willen wij

Betere rechtsbescherming voor consumenten die gebruik maken van telefonie en compensatie voor zij die gedupeerd zijn.

Dit doen wij door

Namens de deelnemers in gesprek te gaan met de telecomproviders voor inzicht in abonnementskosten en compensatie gedupeerden

Invloed namens de gedupeerden uitoefenen op telecombeleid in Nederland

Het actuele probleem onder de aandacht te brengen in de maatschappij en politiek.

Veelgestelde vragen ?

ConTel gaat namens alle deelnemers van het meldpunt in gesprek met de telecomproviders en eisen compensatie voor gedupeerden en een transparante abonnementskosten. Ook onderzoekt ConTel verschillende mogelijkheden om de deelnemer te compenseren.

Alle consumenten die gedupeerd zijn door telecomproviders met één of meerdere telefoonabonnementen in combinatie met een “gratis” toestel welke zijn afgesloten in Nederland.

Telefoonproviders hebben door onduidelijke abonnementen zeer waarschijnlijk teveel geld in rekening gebracht, waardoor consumenten benadeeld kunnen zijn.

Het bestuur van de stichting heeft ervaring met het beschermen van de financiële en juridische positie van (rechts)personen.

De stichting is opzoek naar een buitengerechtelijke oplossing in het belang van de consument. Alle handelingen die de stichting uitvoert komen voort uit afspraken die in de statuten zijn verwerkt. Ook maken wij dit probleem landelijk bekend, zodat politici kritisch onderzoek kan verrichtten naar de handelswijze binnen de telecomsector.

Een goede inschatting is moeilijk te geven, daarom wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen op de website en middels nieuwsbrieven.

U kunt zich aanmelden via de website; u ontvangt na enkele minuten een verificatie e-mail ter    bevestiging van uw aanmelding.

Een afzetabbo is een abonnement waarbij de toestelprijs verwerkt is in het abonnement, zonder dat de consument dit weet.

ConTel heeft geen winst als oogmerk, maar doelstellingen (transparantie in de telecomsector en compensatie van consumenten).

Nee de bestuursleden verrichtten de werkzaamheden parttime op vrijwiligersbasis.

-Het gezamenlijk tegengaan van deschuldenproblematiek in Nederland.
-Betere bescherming voor burgers tegen leningen die zij eigenlijk niet mogen aangaan (overkreditering).
-Inzicht verkrijgen in de daadwerkelijke abonomentskosten van abonnementhouders.
-Door overkreditering zijn burgers (met name) jongeren in de schulden geraakt.
-Abonnementhouders hebben jarenlang teveel betaald voor abonomenten, omdat de toestelprijs verwerkt is in het abonoment.

Aanmelden is gratis.

Nee, uw aanmelding is noodzakelijk om de gedupeerden met een AfzetAbbo te verenigen.
Het doel hiervan is dat wij met de telecomproviders in gesprek gaan over transparantie in de telecomsector.

Ja, dit zal geschieden op no cure/ no pay basis. De tarieven zijn nog niet vastgesteld, omdat de vervolgfase (nog) niet bekend is.

Max 15% no cure/no pay vergoeding ConTel bij een succesvolle resultaat

Hoofdsom tot en met Vergoeding over het compensatiebedrag Maximum
€ 2.500 15% €375
€ 2.500,00 tot €5.000 10% €375+10% over

(hoofdsom- €2.500)

€625
€ 5.000,00 5%   €625+5% over

(hoofdsom- €5.000)

€875
€ 200.000,00 1% €875+1% over (hoofdsom- €10.000) €2.775
Boven de €200.000 0,5% €2.775+ 0,5% over

(hoofdsom- €200.000)

€ 6.775,00,-

De benodigde informatie wordt opgevraagd bij de telecomprovider. Indien wij informatie van u nodig hebben, wordt u hierover persoonlijk gecontact.

Aanmelding kan uitsluitend via e-mail

Indien u woonachtig bent in het buitenland, kunt u zich via de website aanmelden mits u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U bent een (voormalig)een abbonomenthouder;
  • U bent gedupeerd door een telecomprovider met een of meerdere telefoonabonnementen;
  • Het abonnement is afgesloten in Nederland.

Aanleiding voor het starten van de stichting zijn de diverse signalen uit de samenleving, waaruit blijkt dat de telecomsector niet transparant handelt en consumenten dupeert. In 2014 heeft de Hoge Raad dan ook bepaald dat abonnementen i.c.m. een “gratis toestel” vernietigbaar zijn, omdat de toestelprijs is verwerkt in het abonnement. In het kader van de hiervoor genoemde uitspraak werd voorzitter Calvin Ceder op 06 oktober 2015 geïnterviewd bij landelijk radiostation FunX over de financiële en juridische positie van consumenten en de gevolgen voor de samenleving. Vanuit zijn morele verplichtingen, normen en waarden voelt hij zich genoodzaakt om de individuele en collectieve belangen van consumenten te beschermen. Om de doelstellingen van de stichting te realiseren heeft de voorzitter competente, integere en betrouwbare experts verzameld die vanuit hun professie, visie en inzicht beleid en strategieën kunnen uitstippelen voor de stichting.

Stichting Consument & Telecomsector is opgericht om de juridische en financiële belangen van consumenten te beschermen inzake de wanpraktijken van telecomproviders. Het doel is om een transparante markt te creëren voor consumenten en andere belanghebbenden.
Een ander doel is consumenten schadeloos stellen c.q. compenseren voor de geleden schade ontstaan door een niet-transparante kunstmatige markt beïnvloed door telecomproviders.

Stichting Consument & Telecomsector heeft een zorg-, motiverings- en informatieplicht en zal deze rechtens juist naleven. Stichting Consument & Telecomsector zal alle informatie die door de gedupeerden en/of haar relaties zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie, De vertrouwelijke informatie dient ten alle tijden voor derden strikt geheim te blijven. Stichting Consument & Telecomsector zal de informatie uitsluitend bekend maken aan derden voor zover deze daarvan kennis moeten nemen voor het realiseren van het te behalen doel.

Klik hier voor de statuten

ConTel is geen massaclaimsstichting.
Een claimstichting  heeft uitsluitend als doel om de gelede schade te verhalen op derden.
ConTel wil bescherming van consumenten door handhaving van bestaande wet®elgeving te hanteren.
Compensatie van de gelede schade is een onderdeel van de doelstelling, maar geen einddoel.

Nee, want gratis= toch echt gratis. Indien dit onjuist blijkt te zijn bent u misleid.

Nee, want de bewustwording bij uw vrienden en familie kan op een later tijdstip komen.

Bij een collectieve claim zal de stichting voldoen aan de voorwaarden van de claimcode.
Dit houdt o.a. in dat wij schriftelijk uw toestemming moeten hebben voor het behartigen van uw belangen en dat de kosten vooraf kenbaar gemaakt dienen te worden.

Contact opnemen?

Telefoonnummer
020-3030780

Like de pagina en volg ons op Facebook

Gerealiseerd door Oog voor media - © Copyright 2016 - 2020 | Stichting Consument Telecomsector | KvK 64758850